Adam Jerzy Czartoryski

ADAM JERZY CZARTORYSKI – książę Adam Jerzy Czartoryski – przeciwnik współpracy Polaków z Napoleonem. Po klęsce Bonapartego w 1812 roku brał udział w tworzeniu nowej administracji na ziemiach polskich, był tez głównym doradcą Aleksandra I w sprawie polskiej na kongresie wiedeńskim i doprowadził do utworzenia Królestwa Polskiego pod berłem cara, w którym piastował godność senatora i członka Rady Administracyjnej. Jeden z przywódców politycznych powstania listopadowego. Uczestnik tzw. Wielkiej Emigracji. Jego stronnictwo na emigracji nazywano Hotel Lambert.