Adam Mickiewicz

ADAM MICKIEWICZ – XIX w. n.e., polski poeta, malarz, publicysta. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (Trzech Wieszczy) oraz literatury polskiej.