Aleksander Wielopolski

ALEKSANDER WIELOPOLSKI – polski polityk konserwatywny. Zabiegał o polskie interesy w Rosji przed powstaniem styczniowym. Chcąc nie dopuścić do jego wybuchu zarządził tzw. brankę, czyli nadzwyczajny pobór do wojska (rosyjskiego oczywiście). Branka przyśpieszyła powstanie i była jego bezpośrednią przyczyną.