Andrzej Frycz Modrzewski

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI – XVI w., polski twórca i pisarz polityczny okresu renesansu. Najbardziej znane jego dzieło: O poprawie Rzeczypospolitej.