Attyla

ATTYLA – V w. – władca Hunów zwany przez Rzymian „biczem Bożym”. Najeżdżał cesarstwa zachodnio i wschodniorzymskie. Niebawem po jego śmierci państwo Hunów przestało istnieć.