Biznes plan

Przykładowy pomysł na firmę

Praca z informatyki (zawiera elementy biznesplanu od str. 10) – Pobierz
Projekt gazety lokalnej gotowy do druku – Pobierz