Bohdan Chmielnicki

BOHDAN CHMIELNICKI – hetman [ataman] zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648-1654. Bohater narodowy Ukrainy. Podczas „potopu” szwedzkiego wspierał zbrojnie działania Moskwy i Szwecji przeciwko Rzeczypospolitej.