Bolesław Krzywousty

BOLESŁAW KRZYWOUSTY – książę Polski z dynastii Piastów, syn Władysława I Hermana. Ojciec Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II Sprawiedliwego. Podzielił Polskę pomiędzy swoich synów w Testamencie Krzywoustego (Statut Krzywoustego) co zapoczątkowało okres rozbicia dzielnicowego (1138 r.). Na jego dworze przebywał i pisał swą kronikę Gall Anonim.