ESCAPE ROOM – Konstytucja 3 maja

https://view.genial.ly/608086cb765d060d255b43dc/presentation-konstytucja-3-maja2021-rokescape-roomtemat-edukacja

Podaj datę
– pełną datę uchwalenia konstytucji 3 maja
– I rozbioru
– powołania KEN

Wymień państwa, które wzięły udział w rozbiorach Rzeczypospolitej
Jak nazywamy sejm, który konstytucję uchwalił?

Jak nazywał się
– ostatni elekcyjny król Polski
– król za którego rządów uchwalono konstytucję 3 maja
– pierwsze na świecie ministerstwo edukacji
– caryca Rosji
– marszałek Sejmu Wielkiego
– postać noszona na rękach przez tłum po uchwaleniu konstytucji 3 maja na obrazie Matejki

Polska konstytucja była pierwszą w europie gdzie uchwalono wcześniej?
Jak nazywamy spotkania towarzyskie, które organizował SAP dla przedstawicieli kultury?
Tak jak w obecnej konstytucji tak i w tej z 3 maja cała władza należy do….?
obraz konstytucja 3 maja 1791 – kto go namalował?