Franciszek Józef I

FRANCISZEK JÓZEF I – z Habsburgów, od 1848 cesarz Austrii, po zmianie nazwy państwa cesarz Austro-Węgier do 1916.