Gall Anonim

GALL ANONIM – pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich w czasach Bolesława Krzywoustego, autor Kroniki polskiej w języku łacińskim.