Godło Rzeczpospolitej Polskiej


Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Godło Rzeczpospolitej Polskiej


Aktualne obowiązujące od 1990 r.

Godło Rzeczpospolitej Polskiej


Godło powstańców styczniowych 1863-1864 r. (polski orzeł, litewska pogoń i symbol Rusi Archanioł Michał)

Godło Rzeczpospolitej Polskiej


Godło powstańców listopadowych 1830-1831 r. (polski orzeł i litewska pogoń)

Godło Rzeczpospolitej Polskiej


Godło Rzeczpospolitej Obojga Narodów (polski orzeł i litewska pogoń)