Henryk VIII

HENRYK VIII – z dynastii Tudorów, król Anglii. Doprowadził do zerwania z Kościołem rzymskokatolickim oraz ustanowienia niezależnego Kościoła anglikańskiego (stworzył doktrynę anglikańską – także odłam protestantyzmu).