Herodot

HERODOT – V w. p.n.e., historiograf grecki, napisał Dzieje – historię wojen perskich. Nazywany ojcem historii.