Homer

HOMER – grecki pisarz, śpiewak, recytator. Najstarszy znany z imienia europejski poeta. Domniemany autor eposów Iliada i Odyseja.