Indie i Chiny

WYMAGANIA
– położenie geograficzne i warunki naturalne Indii i Chin
– powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huang-ho i Jangcy
– buddyzm
– hinduizm
– organizacja państwa chińskiego
– konfucjanizm
– osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin
NACOBEZU
2
– określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin
– poprawnie posługuje się terminami: Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński
– lokalizuje na mapie Indie i Chiny
– omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej
– wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej
3
– poprawnie posługuje się terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, terakotowa armia, humanitaryzm
– zna i krótko charakteryzuje postaci Buddy i Konfucjusza
4
– przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów
– opisuje organizację państwa chińskiego
– wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego
– charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza
5
– porównuje założenia buddyzmu i hinduizmu
– prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie
6
– ocenia wpływ konfucjanizmu na budowę Cesarstwa Chińskiego. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
Indie i Chiny w starożytności – prezentacja w PowerPoint