Jan Gutenberg

JAN GUTENBERG – wynalazł druk (pierwsza przemysłowa metoda druku) w 1450 roku.