Jan Henryk Dąbrowski

JAN HENRYK DĄBROWSKI – polski generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, w historii Polski zaznaczył się jako twórca Legionów Polskich we Włoszech. Na jego cześć Józef Wybicki napisał pieśń Mazurek Dąbrowskiego.