Jan III Sobieski

JAN III SOBIESKI – król Polski, wcześniej hetman wielki koronny. Zwycięzca spod Chocimia (1673). Znany głównie z bitwy pod Wiedniem (1683), gdzie dokonał odsieczy miasta rozbijając Turków.