Jan Kiliński

JAN KILIŃSKI – z zawodu szewc, jeden z uczestników powstania kościuszkowskiego. Przewodził powstaniu w Warszawie, którego efektem było wyzwolenie stolicy i akces do powstania.