Jan Kochanowski

JAN KOCHANOWSKI – polski poeta epoki renesansu. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie, najlepszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.