Jan Skrzynecki

JAN SKRZYNECKI – wódz naczelny powstania listopadowego.