Józef Chłopicki

JÓZEF CHŁOPICKI – generał, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, dyktator powstania listopadowego.