Józef Piłsudski

JÓZEF PIŁSUDSKI – XIX – XX w. n.e., polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920. Po wybuchu I wojny światowej ogłosił mobilizację oddziałów strzeleckich. W październiku 1914 polecił utworzenie na ziemiach zaboru rosyjskiego Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Wyrażono zgodę na organizację Legionów Polskich. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – np. Komendant.