Józef Wybicki

JÓZEF WYBICKI – polski pisarz i polityk, autor słów polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego.