Justynian Wielki

JUSTYNIAN WIELKI – cesarz bizantyjski. Dążył do przywrócenia potęgi, jedności i zasięgu terytorialnego państwa rzymskiego. Zebrał prawa i utworzył Kodeks Justyniana. Za jego czasów zbudowano kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu.