Karol Wielki

KAROL I WIELKI – król Franków i Longobardów, Święty Cesarz Rzymski od 800 r. Wnuk Karola Młota, syn Pepina Krótkiego z dynastii Karolingów.