Kazimierz Jagiellończyk

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK – młodszy syn Władysława Jagiełły, brat Władysława Warneńczyka. Wielki książę litewski, król Polski w latach 1447-1492. Za jego panowania, Korona Królestwa Polskiego pokonała zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej (1454 – 1466) i odzyskała Pomorze Gdańskie, Ziemię chełmińską i pozyskała prawy brzeg Wisły (np. Malbork) oraz Warmię. Te ziemie nazywano odtąd Prusami Królewskimi. Syna Władysława obsadził na tronie Węgier i Czech. Dynastia Jagiellonów stała się wtedy jedną z czołowych w Europie.