Kazimierz Wielki

KAZIMIERZ WIELKI – syn Władysława Łokietka, król Polski w latach 1333-1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim. Zawarł sojusz z Węgrami. Dążył do utrzymania jedności i całości państwa. Mówi się, że „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.