Pomoce na Egzamin Gimnazjalny


Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia 1918-2004, Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia najnowsza od 1945 r., Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia 1939-1945, Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji historii 1815-1939, Kraków 2003.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia 1905-1939, Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia. Wiek XIX, Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia XVII i XVIII wiek, Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia. Wiek XVI, Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia. Średniowiecze, Kraków.
Ciejka Małgorzata, Notatki z lekcji. Historia. Starożytność, Kraków.
Gazda Marcin, Historia i WOS. Testy na koniec gimnazjum, Kraków 2012.
Kowalska Anna, Próbne testy na koniec gimnazjum. Historia. WOS, Kraków 2012.
Pokrzywnicki Jacek, Egzamin gimnazjalny. Historia, WOS. Próbne zestawy egzaminacyjne, Warszawa 2011.
Pustuła Edyta, Antosik Renata, Egzamin gimnazjalny 2014. Historia. Vademecum, Gdynia 2010.
Talik Jacek, Nowy egzamin gimnazjalny. Historia i WOS, Bielsko-Biała 2013.
Zapała Katarzyna, Egzamin gimnazjalny 2014. Wiedza o społeczeństwie. Vademecum, Gdynia 2011.