Ludwik XIV

LUDWIK XIV – król Francji z dynastii Burbonów. Uczynił z Francji najsilniejsze państwo europejskie. Miał doskonale zorganizowany aparat administracyjny, rozwiniętą cenzurę, siłę wojska i policji. Utrwalił absolutyzm. Za jego czasów powstał Wersal (pałac). Nazywany królem słońce. Mówił o sobie państwo to ja.