Mahomet

MAHOMET – prorok islamski. Założyciel pierwszej wspólnoty islamskiej, twórca islamu, organizator teokratycznego państwa arabskiego. W 622 r. uciekł z Mekki do Medyny co uznaje się za początek ery muzułmańskiej.