Mikołaj Kopernik

MIKOŁAJ KOPERNIK – polski astronom, autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, przedstawił i opisał szczegółowo wizję Wszechświata jako teorię heliocentryczną.