Mojżesz

MOJŻESZ – wyprowadził Żydów z Egiptu; przywódca Izraelitów, przyjął od Boga dekalog.