Monteskiusz

MONTESKIUSZ – francuski filozof, prawnik, pisarz epoki Oświecenia. Prekursor liberalizmu. Twórca zasady trójpodziału władz na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.