Monteskiusz

Monteskiusz

MONTESKIUSZ – francuski filozof, prawnik, pisarz epoki Oświecenia. Prekursor liberalizmu. Twórca zasady trójpodziału władz na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.


Komentarze

Twój Nick (wymagane)

Twoja strona WWW

*