Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział I.

Wyjaśnij terminy (+ przykłady):
tożsamość osobista, konsumpcjonizm, bierny styl życia, aktywny styl życia, autorytet, autorytet pozorny, socjalizacja, rola społeczna (+ przykłady, konflikt ról), tożsamość, mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna, statut szkoły, organy szkoły (potrafimy nazwać te organy, podać kto wchodzi w skład, wiemy jakie wykonują zadania), tolerancja, zbiorowość, normy i ich rodzaje
Wymień/podaj:
nadawca i odbiorca komunikatu w rozmowie,
rodzaje grup społecznych (+ przykłady),
rodzaje norm,
rodzaje tolerancji,
władze szkoły,
elementy, które składają się na tożsamość człowieka,
przyczyny konfliktów,
funkcje rodziny
Studium przypadku (przykłady do rozpoznania):
wspólne rozwiązywanie problemu
unikanie konfliktu
uleganie
rywalizacja
postawa kompromisowa
Pytania problemowe:
rola rodziny w społeczeństwie i jej funkcje
co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną?