Sprawdzian. WOS Część 1 Rozdział III.

Zagadnienia:
– definicja państwa
– państwa federacyjne (przykłady + mapa)
– państwa unitarne (przykłady + mapa)
– funkcje państwa + przykłady
– przymusowość państwa
– monarchia, republika, ustrój totalitarny i autorytarny (definicje, cechy charakterystyczne)
– rodzaje monarchii (+ definicja): monarchia absolutna, monarchia elekcyjna, monarchia konstytucyjna, monarchia dziedziczna
– demokracja bezpośrednia i pośrednia
– formy demokracji bezpośredniej stosowane w Polsce
– modele nabywania obywatelstwa obowiązujące na świecie
– prawa osobiste człowieka
– prawa polityczne człowieka
– zalety i wady systemu demokratycznego
– populizm, demagogia, biurokratyzacja, centralizacja
– społeczeństwo obywatelskie
– wolontariat
– stowarzyszenie, fundacja – co to jest, różnice, przykłady