Zagadnienia na sprawdzian. WOS część 2, rozdział I

Zagadnienia:
– Konstytucja (np. ustawa zasadnicza, data uchwalenia obecnej konstytucji, budowa dokumentu, obowiązki obywateli)
– Zasady konstytucji (np. suwerenność narodu, decentralizacja władzy, republikańska forma rządów, państwo prawa itd.)
– Trójpodział władzy
– Pluralizm polityczny
– Sejm, rząd, prezydent, Trybunał Konstytucyjny Zgromadzenie Narodowe – ich funkcje i zadania. Kto i za co odpowiada (np. kto zwołuje Radę Gabinetową, ocenia projekt ustawy, uchwala ustawy, wykonuje ustawy, wyraża zgodę na referendum, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, opiekuje się Polonią, nadzoruje rząd, opracowuje budżet, wprowadza stan wyjątkowy itp.)
– inicjatywa ustawodawcza (czym ona jest i kto ją posiada?)
– Jak powstaje ustawa?
– procedura powołania rządu (wotum zaufania itd.)
– Rodzaje sądów, ich hierarchia i zadania
– Zadania prokuratury
– Zadania policji
– Jakie powinny być demokratyczne wybory?
– Czynne i bierne prawo wyborcze, ordynacja wyborcza, cenzus, PKW
– Rola mediów we współczesnym świecie
– fakty i opinie
– wolność słowa (zastanów się nad korzyściami i zagrożeniami)
– zdefiniuj: administracja publiczna, służba cywilna
– typy partii i ich postulaty
– imiona i nazwiska prezydentów wraz z datami sprawowania urzędu