Najazdy Normanów

ZAGADNIENIA
– Normanowie – życie i zajęcia ludności
– religia Normanów
– podboje wikingów
– powstanie państw skandynawskich
– okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce
NACOBEZU

• określ, kim był i czym zasłynął
→ Wilhelm Zdobywca
• wyjaśnij termin
→ Normanowie (Wikingowie)
• zlokalizuj na mapie siedziby Normanów
• omów warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego
• opisz warunki życia i zajęcia ludności Normańskiej
• wskaż na mapie kierunki ekspansji Wikingów
• wymień państwa powstałe na terenie Skandynawii
• co wydarzyło się w 1066 r.
• określ, kim byli i czym zasłynęli:
→ Leif Eriksson
→ Robert Giuscard
• wyjaśnij pojęcia:
→ runy
→ drakkary
→ snekkary
→ kościół klepkowy
• podaj przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów
• omów osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła
• przedstaw system wierzeń Normanów
• opisz wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich
• wskaż czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich
• w jakich okolicznościach Normanowie pojawili się w Ameryce?
• jak doszło do powstania państw skandynawskich?
• czy istnieje związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów?
• oceń wpływ najazdów Normanów na kształt średniowiecznej Europy

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji Najazdy Normanów – WORD

LINKI
VIKING – trailer filmu rosyjskiego (2016)
Wikingowie – serial – trailer sezonu 1
Wikingowie – serial – trailer sezonu 2
Wikingowie – serial – trailer sezonu 3
Wikingowie – serial – trailer sezonu 4
Zdjęcia