Napoleon Bonaparte

NAPOLEON BONAPARTE – XVIII-XIX w., francuski wojskowy, pierwszy konsul Republiki Francuskiej, cesarz Francuzów (1804 r.). Postać Napoleona wywoływała i nadal wywołuje kontrowersje. Jest uważany z jednej strony za jednego z najwybitniejszych mężów stanu, przywódców, strategów, reformatorów ustroju państwowego i prawa (Kodeks Napoleona), a z drugiej strony – za egotystę, tyrana i agresora. Poniósł klęskę pod Waterloo (1815 r.).