Napoleon III

NAPOLEON III Bonaparte – prezydent Francji w latach 1848-1852, cesarz Francuzów 1852-1870. Pokonany przez Prusy abdykował.