Nowe potęgi europejskie


ZADANIA
Zadanie 1.
Praca w trzech grupach
Zadanie 2.
Przeanalizuj plan Petersburga i wykonaj polecenia (Podr. str. 16 + atlas)
A. Oceń położenie miasta pod względem strategicznym.
B. Wymień czynniki utrudniające budowę Petersburga.
C. Odszukaj w różnych źródłach, na jakich elementach zabudowy Wenecji wzorowano się podczas wznoszenia nowej stolicy Rosji.
NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI