Od konsulatu do cesarstwa

Polacy pod Somosierrą („Zostawcie to Polakom!” „Naprzód, psiekrwie, cesarz patrzy!” – Kozietulski)
„I wojna polska” – powstanie wielkopolskie (przykład udanego powstania)
„II wojna polska” – fragment „Pana Tadeusza”
Lipsk „Bóg powierzył mi honor Polaków. Bogu go tylko oddam” – książę Józef Poniatowski