Od rysunków naskalnych do alfabetu

WYMAGANIA
– ewolucja pisma
– rodzaje pisma
– materiały piśmiennicze
– alfabet
– osiągnięcia Fenicjan
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, papirus, alfabet, Fenicjanie
– wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne
– podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności
3
– wyjaśnia przyczyny powstania pisma
– przedstawia historię pisma
– opisuje sposób produkcji papirusu
4
– podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma
– określa rolę pisma w starożytności
– opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan
5
– tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym
6
– ocenia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć