Odoaker

ODOAKER – V w. n.e., wódz germański, obalił w 476 r. cesarza Romulusa Augustulusa. Insygnia cesarskie odesłał do Konstantynopola.