Oktawian August

OKTAWIAN AUGUST – pierwszy cesarz rzymski. Używał tytułu princeps (pierwszy). Spokrewniony z Juliuszem Cezarem. Cezar wyznaczył go jako swojego następcę. Był bardzo mądrym i rozsądnym władcą i jego rządy przyniosły państwu rzymskiemu stabilizację i czas reform. Pokonał Marka Antoniusza i Kleopatrę. Za jego panowania w Judei narodził się Jezus Chrystus.