Ostatni król elekcyjny


ZAGADNIENIA
– elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
– początek rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego
– konfederacja barska
– pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja barska, sejm rozbiorowy
• podaje rok pierwszego rozbioru Polski – 1772 r.
• wymienia przyczyny i skutki pierwszego rozbioru
• poprawnie posługuje się terminami: Familia, Rada Nieustająca
• podaje rok koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego – 1764 r.
• omawia okoliczności elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego
• przedstawia rolę postaci: Tadeusza Rejtana, Mikołaja Repnina
• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po pierwszym rozbiorze Polski
• wymienia przyczyny i skutki pierwszego rozbioru
• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja słucka, toruńska, radomska, prawa kardynalne, ryngraf, innowierca
• podaje rok zawiązania konfederacji barskiej – 1768 r.
• omawia reformy sejmu konwokacyjnego
• przedstawia rolę postaci: Maurycego Beniowskiego, Kajetana Sołtyka, Józefa Andrzeja Załuskiego, Wacława Rzewuskiego, Józefa Pułaskiego, Michała Krasińskiego oraz ocenia ich wpływ na dzieje Polski
• samodzielnie ocenia działalność króla w latach 1764–1772

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – Stanisław August Poniatowski – WORD
Do lekcji:
– 4. Ostatni król elekcyjny (Rozdział I)
– 4. Sejm Wielki (Rozdział II)
– 5. Upadek Rzeczypospolitej (Rozdział II)

LINKI
Zdjęcia
Twierdza Petropawłowska
Piosenki
Sen Katarzyny II
Pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie (konfederatów barskich) – Jacek Kowalski
Jacek Kowalski – Pieśń Konfederatów Barskich
Rejtan, czyli raport ambasadora
Jacek Kaczmarski – Ostatnia mapa Polski