Otto III

OTTON III – cesarz niemiecki z dynastii. Chciał zreorganizować cesarstwo rzymskie, kontynuował tradycje rzymskie. W 1000 r. przybył do Gniezna i spotkał się z Bolesławem Chrobrym.