Pan Tadeusz

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat i zarazem epopeja narodowa Adama Mickiewicza, powstała w latach 1832-34 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym. Pan Tadeusz to najbardziej znane i najbardziej charakterystyczne działo Adama Mickiewicza. Poeta odmalował w nim obraz „utraconej ojczyzny” – ukochanej Litwy, „kraju lat dziecinnych”, do którego tęsknił przebywając na emigracji.