Panowanie Bolesława Krzywoustego

ZAGADNIENIA
– panowanie Władysława Hermana
– konflikt między Bolesławem a Zbigniewem
– najazd niemiecki na ziemie polskie
– podbój Pomorza
– statut Bolesława Krzywoustego
– początki rozbicia dzielnicowego
NACOBEZU
2
– zna wydarzenie związane z datą 1138 r.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Władysław Wygnaniec, Kazimierz Sprawiedliwy
– poprawnie posługuje się terminami: wojewoda, statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna
– wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Krzywoustego
– lokalizuje na mapie grody oblegane przez Niemców
– wymienia postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego
3
– zna wydarzenia związane z datami: 1102 r., 1108 r., 1109 r., 1116 r., 1124 r.
– określa, kim byli i czym zasłynęli: Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski, Zbigniew, Sieciech, Henryk V
– wyjaśnia przyczyny sporu między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem
– wskazuje na mapie dzielnicę senioralną i ziemie przyznane poszczególnym synom i wdowie po Bolesławie Krzywoustym
4
– charakteryzuje sytuację polityczną państwa polskiego za panowania Władysława Hermana
– przedstawia okoliczności najazdu niemieckiego na Polskę
– wymienia przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego
5
– opisuje podbój i chrystianizację Pomorza
– wyjaśnia znaczenie przyłączenia Pomorza do Polski
6
– wyjaśnia i ocenia konsekwencje decyzji Bolesława o podziale państwa polskiego
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć